Az RFID értéke az élelmiszeripari folyamatokban – költségcsökkenés, átláthatóság

Hamisítások csökkentése: RFID címkék elhelyezésével a hamisított termékek gyorsan kiszűrhetők. Az élelmiszer alapanyagok származási helye, előállítási minősége biztosítható és végigkövethető a teljes ellátási láncban.

Megnövelt hatékonyság:  Az RFID lehetővé teszi a szállítások automatikus nyomonkövetését, így az ügyfeleket értesíteni lehet a szállítás pontos idejéről és a tételes szállítási listáról, hatékonyabban szervezhetőek a logisztikai munkafolyamatok.

Munkaköltségek optimalizálása:  Az RFID csökkenti a kézi beavatkozások, ill. az elosztási pontokon a manuálisan végzett vonalkód-leolvasások szükségességét, lehetővé válik a munkaerőforrás optimalizálása.

Hatékonyabb, gyorsabb termékvisszahívások:  Az RFID alapú termékkövetés eredményeképp az esetlegesen piacra került hibás termékek automatikusan felderíthetőek, így pontosan, gyorsan, hatékonyan végezhetőek a célzott termékvisszahívások.

Készletkövetés:  A lopások, a készlet nem megfelelő kezelése és hibás megrendelés-teljesítés jelentős készlethiányt okozhat. Ezt a veszteséget az RFID alapú nyomonkövetés bevezetése minimalizálja.

Nyomon követhetőség – visszakövethetőség: Az élelmiszerértékesítési láncban kiemelkedő szerepet kap a termék nyomon követhetősége, hiszen a lánc tagjainak bővülésével nő az esetleges szennyezés, a nem megfelelő tárolási körülményekből adódó termékkárosodás lehetősége.

A nyomonkövetés elsődleges célja, hogy pontosan meghatározható legyen az esetleges szennyeződés forrása, a helytelen tárolás; kiszűrhető legyen a minőségileg kifogásolható logisztikai és egyéb szolgáltatás. A termék nyomon követés kétirányú folyamat: egyrészt lépésről-lépésre végigköveti a termék előállítását az alapanyagtól a kész termékig, másrészt a készterméktől kezdve azonosítja a gyártási és disztribúciós lépcsőket. (pl. az adott termék milyen alapanyagokkal, összetevőkkel rendelkezik, illetve mely cégek mikor és milyen formában vettek részt a disztribúciós és értékesítési láncban)

Alkalmazási lehetőségek az élelmiszer lánc pontjain a húsipar területén

Az RFID címkére rögzített adatok végigkísérik a terméket az élelmiszer láncon. Ha a folyamat, azaz a feldolgozás során módosításra, plusz információ hozzáadására van szükség, akkor ez az írható-olvasható címkékkel könnyen megoldható.

RFID az élelmiszer ellátási láncban

RFID az élelmiszer ellátási láncban

1. Alapanyag/állat nyomonkövetés:

Az élelmiszer láncban gyakran találkozunk olyan esetekkel, melyek aggodalmat keltenek a fogyasztókban. Pl.: kerge marha kór, dioxin mérgezés, fűszerpaprika szennyezés vagy káros gombák elszaporodása a gabonában.

A hazai Egyed Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) feladatai, céljai:

 • állategészségügyi adatok
 • vizsgálatok
 • járványügyi adatok
 • illegális állatok bekerülésének elkerülése
 • termékenyítési adatok nyilvántartása
 • törzskönyvezés
 • tenyésztés ellenőrzés
 • származás ellenőrzés
 • élőállat kereskedelem (export-import) nyomon követése; egyedi jelölés
 • statisztikai célok
 • agrárpiaci rendtartás
 • tenyésztő adatai a felelősségvállalás céljából
 • takarmány adatok

Az ENAR rendszeren kívül az Európai Unió szabályozza, hogy milyen adatokat kell tárolni a húsipari készítményeken:

 • Nyomkövethetőségi kód (állatazonosítás, tenyésztő farm – minőségbiztosítási célokból)
 • Állat születési helye
 • Az ország, ahol az állat nevelkedett
 • Származási hely (született, nevelkedett, feldolgozták)
 • Vágóhíd információi
 • Feldolgozó információi

Az állatállományokat követő RFID címkék lehetővé teszik, hogy ezek az információk és az értéklánc szereplői ismertté váljanak és ezek a piaci résztvevők, illetve adott esetben az egészségügyi hatóságok számára hozzáférhetővé váljanak. Mindemellett az RFID címke lopásvédelmet biztosít és megkönnyíti az egészséges és beteg jószágok elkülönítését. A már meglévő információs és informatikai rendszer összekapcsolása az RFID technológiával garantálja a 100%-os adatszolgáltatást a termék életútja során.

2. Vágási, feldolgozási folyamatok

A húsipari folyamatok során rögzítésre kerül, hogy az állat/hús milyen feldolgozási folyamatokon ment keresztül, milyen és honnan származó adalék anyagok kerültek hozzáadásra. Az RFID címkén lévő egyedi azonosítóhoz rendelt adatbázis tartalma lépésről-lépésre aktualizálható, mely az élelmiszerlánc során folyamatosan visszakereshető, nyomon követhető.

aktivAz RFID technológia segítségével nemcsak azonosítani tudjuk a termékeket, hanem megismerhetjük annak pillanatnyi állapotát, környezetét, lehetővé válik ezen adatok regisztrálása, kontrollálása, dokumentálása. Az energiaforrással rendelkező RFID címkék a környezeti körülmények érzékelésére alkalmas szenzorokkal láthatók el, így a húsipari folyamatok során megismerhetővé válik, hogy a húskészítmények milyen körülmények között tárolódnak: pl. mennyi ideig füstölődnek, milyen hőmérsékleten pácolódnak, tárolódnak stb.

Ezek az eszközök típustól függően a „mért” értékeket feldolgozzák, adatbázisba rendezik, egyszerű kiértékeléseket végeznek el és természetesen szabványos RFID kommunikációval közvetítik azt.

A szenzorral ellátott RFID címkék legelterjedtebb fajtái:

 • Hőmérséklet -,
 • Páratartalom -,
 • Mozgás -,
 • Megvilágítás -,
 • Rezgés érzékelés

Az eszközök több funkciót tölthetnek be a felhasználáskor. A címkék a vezeték nélküli adatgyűjtéssel együtt egyedi azonosításra is alkalmasak. Kiválóan használtatóak a folyamatok dokumentálására, a minőségbiztosítás támogatására – a probléma zömével a végfelhasználó oldalán jelentkezik, így a termékvisszahívás gördülékennyé válik, a felelős pedig könnyen azonosíthatóvá. A szállítóeszközök RFID azonosítása pedig segíti a termékek disztribúcióját és egyúttal az eszköz optimális kihasználását is.

3. Készletkövetlés, disztribúció, raktározás

A készlet-nyilvántartási, elosztási feladatok az RFID technológia ún. klasszikus feladatai közé tartoznak. Az RFID a raktározási folyamatok legprecízebb eszköze, mivel az áruátadás, -átvétel automatikusan, valós időben kerül rögzítésre.

Az élelmiszerek az alapanyagtól a késztermékké válásig rendkívül sok folyamaton mennek keresztül. A lépések közt nemegyszer a termék formája, egyéb jellemzői oly mértékben változnak, hogy hagyományos módszerekkel lehetetlenné válik a félkész termék azonosítása. Pl. Hústermék füstölésénél a termék vagy szállító konténer azonosítása válik nehézzé a lerakódó érlelési adalékok miatt. Ezeken a problémákon segít az RFID alapú azonosítás, mely a környezeti hatásokkal szemben ellenálló, így az értéklánc jelenleg „homályos” foltjai is átláthatóvá vállnak.
Ennek segítségével optimalizálhatóak a gyártáskészletezési és gyártási folyamatok, valamint csökkenthetőek az eddig nem ismert helyről származó veszteségek, jogosulatlan felhasználások, eltulajdonítások.A termelés optimalizálása mellett a sikeres piaci tevékenység feltétele a gyors és pontos információ áramlás és a szabályok/rendeletek betartása. Az RFID rendszer egymagában képes megfelelni ezeknek a kívánalmaknak. Teljes körű információt nyújt a húskészítmény teljes életútja során, eredetvédelmet jelent, emellett optimalizálja a gazdálkodási folyamatokat és a minőségbiztosítási feladatokat is ellát.