Az RFID-val támogatott textilazonosító-rendszer működése, funkciói

A textíliák azonosítása rendszerint két ponton történik a folyamatban:

1. Szennyes ruha azonosítás:

Az esetleg fertőző szennyes ruhák számlálása kellemetlen, nehéz fizikai munka; ráadásul az átvevő és az átadó közös jelenlétét és figyelmét igényli a teljes számolás alatt.

Ezt a feladatot könnyíti meg az RFID antennákból épített alagút olvasó. A bekötött szennyeszsákot egy gyors mozdulattal áttolva az alagúton a szennyes automatikusan azonosításra kerül.

A kezelő felületen nyomban megjelenik az azonosított textília típusa és darabszáma. A „Bizonylat nyomtatása” gombra kattintva az olvasás eredményét rögzítjük az adatbázisba és kinyomtatjuk a beállított számú szigorú elszámolási bizonylatot.
A szállítmány átadás-átvételét igazolhatják a felek aláírásukkal, RFID azonosító kártyával, PIN kód megadással vagy ezek tetszőleges kombinációjával.

Az RFID azonosító kártyához nincs szükség külön olvasó egységre, az olvasást akár az alagút olvasó is elvégzi. Ezzel a szennyes átadás – átvétel megtörtént, a textíliák a mosoda felügyeletébe könyvelődtek.

2. Tiszta ruha kiadás. A folyamat nagyban hasonlít az előzőhöz:

Nincs szükség a ruhák átszámolására, az asztalon a jelölt négyzetre helyezve a textileket az olvasó azonnal beazonosítja. Az olvasás eredménye a szennyes átvételéhez hasonló módszerrel hitelesíthető, ezzel a kiadás megtörténik.

A textilazonosító-rendszer elemei

A mosodai RFID rendszer 4 alapvető komponensből áll, amelyek együttese valósítja meg a kívánt textilkövetési funkciókat.
1. A textilekhez különféle módokon rögzített RFID azonosító eszközök (tagek).
2. A bevételi és kiadási helyeken elhelyezett RFID olvasók és azok antennáik.
3. Az olvasókat kezelő szoftver, ami megjeleníti, szűri, értelmezi az olvasók által szolgáltatott adatokat.
4. A (legtöbbször a kórház által üzemeltetett, karbantartott adatbázis), amely a megbízható adattárolást szolgálja.

A működéshez minden textíliába egy RFID jelölőt kell tenni, bevarrva vagy belesütve.

Az RFID jelölő különböző méretekben beszerezhető, a leggyakrabban használt változat: 15 mm átmérőjű, 2,8 mm vastag. A jelölők egyedi és módosíthatatlan azonosítót tartalmaznak, mellyel minden egyes textilt egyedileg jelölhetünk, így életútját, használatát, taggsysállapotát nyomon tudjuk kísérni. A jelölők kifejezetten mosodai alkalmazásra lettek kifejlesztve, maximum 220°C és 32 bar, minimum 200 mosási ciklusra méretezve.

További eszközök:

A jelölt textilek gyors azonosítására kézi olvasót is használhatunk, USB, Wifi vagy Bluetooth-os adatkapcsolattal. A mobil azonosítás történhet RFID olvasóval kiegészített PDA val is.

Az RFID azonosítók leolvasását legtöbbször két olvasási helyen 1-1 RFID leolvasó berendezés és azok antennái végzik. Az áruátvételen működő olvasó antennája különleges, alagút kiképzésű, amely kialakítás célja az, hogy a zsákokban rendezetlenül, véletlenszerű szögben álló RFID azonosítókat is megbízhatóan beolvashassa az olvasó berendezés. Az árukiadásnál az antenna az asztalba került beépítésre, a vízszinteshez közeli helyzetben álló RFID eszközöket képes olvasni, az összehajtogatott ruhaneműkben így is állnak a címkék.

Az összes regisztrált folyamat minden adata adatbázisban tárolódik. A kezelő szoftverből különböző lekérdezések indíthatók, percre kész leltár, elszámolás, munkafolyamatok, statisztikák, „elveszett” textilek, statisztikák, elszámolások és elemzések stb. céljából.

Szoftver

A szoftver feladata a mosodai áruátvétel és árukiadás támogatása, egyszerűsítése a textilekbe varrott RFID eszközök automatikus érzékelésével és a textilek számának automatikus meghatározásával. A szoftver bekéri és megjeleníti a szállítmányok adatait (textiláruk és azok darabszáma), illetve bizonylatot nyomtat a szállításról. A rendszer segítségével naprakész leltár, optimalizált eszköz menedzsment valósítható meg.

A szoftver illeszkedése a mosodai munkafolyamatokba

A szoftver bevezetésekor a mosodai munkafolyamatok a következő szakaszokból  állnak:

A bevételezési oldalon:

A bevételi oldalon a ruhák zsákokban érkeznek rendezetlenül.

A szoftver indítása, bejelentkezés és új bizonylat összeállításának elkezdése után a mosodai alkalmazott a zsákokat áttolja egy olvasó alagúton. Ebben az alagútban a ruhaneműkbe varrott RFID azonosító eszközök leolvasása megtörténik, a szoftver pedig megjeleníti a megszámolt áruk típusát és számát. A mosodai alkalmazott ezek után megadja a számítógépnek a szállító kórházi osztály nevét. Ezt egy legördülő menüből történő választással teszi.
Ezek alapján az adatok alapján a szállítólevél nyomtatása megkezdhető. A nyomtatandó példányok száma, illetve a megjegyzés rovat (az adatbázisban nem kerül eltárolásra) tartalma elektronikusan kitölthető. A kinyomtatott szállítólevelet mind a szállító osztály, mind az átvevő mosodai alkalmazott aláírásával hitelesíti.

A kiadási oldalon:

Az árukiadásnál szintén bejelentkezéssel kezdődik a folyamat. A kiadási folyamat indítása után a ruhaneműket összehajtogatva, adott magasságú egységenként az árukiadó pultra helyezi az alkalmazott. Az asztallapba beépített antenna a ruhákban lévő RFID chipeket leolvassa, a kiadásra kerülő
árukat pedig a képernyőn listázza. A ruhaneműket elszállító osztály kiválasztása után a bevételezéshez hasonlóan bizonylat nyomtatandó, amit a felek aláírásukkal hitelesítenek.