MINŐSÉGPOLITIKA

Jelen minőségpolitika a SmartFreq Kft. vezetésének stratégiai döntésén alapul, összhangban van a szervezet stratégiájával, és tükrözi a cég minőség iránti elkötelezettségét.

Minőségpolitikánk fontos alappillére minden munkatársunk elkötelezettsége társaságunk céljai iránt. Felelősségvállalás, az elvárásoknak való megfelelés, magas fokú szakértelem, ismeret- és képességfejlesztés, állandó megújulás, rendszerszemlélet jellemi a SmartFreq Kft-t.

Társaságunk sikerét, értékét és stabilitását a piaci helyzet határozza meg, ezért folyamatosan törekszünk minőségünk javításán keresztül partnereink megelégedettségének fokozására.

Gondosan választjuk meg és rendszeresen minősítjük beszállítóinkat és alvállalkozóinkat annak érdekében, hogy a közvetlenül általuk elvégzett munkák során ugyanazt a megfelelő minőségi szintet tudjuk biztosítani, folyamatosan nyomon követjük az általuk végzett tevékenységeket.

A vevői igények kielégítése, a termékekkel/szolgáltatással szemben támasztott minőségi követelmények teljesítése, a cég vezetése az üzletpolitikai és minőségcélok kitűzése érdekében, folyamatosan figyelemmel kíséri a külső környezeti változásokat, s azokat értékelve jelöli ki a fejlesztési, piacszerzési irányokat, illetve alakítja ki a cég jövőképét.

A szervezet on-line képzésekkel, szakmai konferenciákon történő részvétellel biztosítja, hogy munkatársai szakmai felkészültsége naprakész legyen.

A szolgáltatási folyamataink során mindenkor a jogszabályi előírások szerint járunk el.

Budaörs, 2020.08.01.

 

 

 

Kármán László                                                               Udvardy-Nagy István

cégvezető                                                                                 ügyvezető